Subsidie Kinderopvang weer open !

Henk Mirck

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.  Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen

Read More

Maaltijd aan de Maas

Henk Mirck

Beste, doener, denker, pioneer, initiatiefnemer en ondernemer, Met veel plezier nodigen wij je uit voor een borrel met aansluitende maaltijd tegen voedselverspilling in BlueCity (voormalig Tropicana in Rotterdam) op dinsdagmiddag 25 juni 2019.  De wereldwijde uitdagingen rondom het beschikbaar blijven van voedsel voor iedereen en het aanpakken van de negatieve impact van onze voedselkeuzes kunnen we alleen in gezamenlijkheid oplossen. Kom meedoen met de workshops,

Read More

25 Juni: Jong Leren Eten gaat BLUE CITY !

Henk Mirck

Op 25 juni 2019 organiseren BLUE City Rotterdam en Jong Leren Eten Zuid-Holland een (netwerk) evenement, workshops en foodmarkt rond het thema voedselverspilling. Jongeren van adviesbureau’s van de ‘Haven HAVO’ presenteren hun onderzoeksbevindingen en aanbevelingen rond voedselverspilling.  Food Fest Rotterdam samen tegen voedselverspilling dinsdag 25 juni 2019 van ‘s middags tot ‘s avondsVoedselverspilling voorkomen is makkelijk, goed voor je portemonnee,

Read More

Buitenlesdag

Henk Mirck

Op 2 april 2019 organiseerde IVN Natuureducatie in opdracht van Jong Leren Eten een buitenlesdag rond het thema voedsel. De DZB kwekerij in Leiden heeft hiervoor haar terrein opengesteld en verschillende voedseleducatie-aanbieders uit Leiden hebben met hulp van vrijwilligers en stagiaires workshops en activiteiten aangeboden. Het Wellantcollege Oegstgeest was de hele dag aanwezig met 80 leerlingen uit de tweede klas

Read More

Ondersteuningsaanbod Gezonde School weer open!

Henk Mirck

Van 4 maart t/m donderdag 18 april 2019 kunnen scholen zich inschrijven voor het  Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de  rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 550 schoollocaties uit  het po, vo en mbo Ondersteuningsaanbod aanvragen. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Lees meer over de

Read More

Subsidie JLE voor Kinderopvang weer open!

Henk Mirck

*De subsidieregeling voor Kinderopvang is vanaf 13 februari 2019 weer open voor aanvragen. De subsidieregeling voor Scholen (po, vo, mbo) wordt naar verwachting medio 2019 weer geopend voor aanvragen. Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren EtenMet als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie

Read More

Gratis groentezadenpakket voor Basisschool en BSO!

Henk Mirck

Na de succesvolle verspreiding van maar liefst 2500 pakketten vol groentezaden aan basisscholen en bso’s afgelopen voorjaar, krijgt de samenwerking tussen GDO (Gemeenten voor duurzaam ondernemen) en groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan in 2019 een vervolg.  Namens Jong Leren Eten Zuid-Holland willen we u graag op de hoogte brengen van deze regeling, waarbij u gratis groentezaden kunt bestellen voor uw school of

Read More