Jongeren Advies Bureau’s in Rotterdam

Henk Mirck

In de periode september-december hebben we in samenwerking met diverse onderwijsinstellingen in Rotterdam met in totaal 50 jongeren adviesbureau’s onderzoek laten doen naar voedseleducatie in het (toekomstige) onderwijs. Dit traject bleek zo succesvol dat het ook in het activiteitenplan 2019-2020 -in een andere regio- een plek krijgt. Previous Next

Groen programma’s en JLE

Henk Mirck

Tijdens twee inspiratiebijeenkomsten in Leiden hebben we uitvoerig stilgestaan tussen de verbinding van bestaande groenprogramma’s (zoals Groen doet Goed) en de opgaven van JLE. De resultaten daarvan waren onder andere de opmaat naar een nieuwe activiteit in 2019 tijdens de nationale buitenlesdag.

Kinderopvang in Den Haag

Henk Mirck

We hebben in het voorjaar een uitermate succesvolle netwerkbijeenkomst en stimuleringsactiviteiten voor de Kinderopvang in Den Haag georganiseerd. Daarbij hebben we communicatief en inhoudelijk aangehaakt bij de ‘Week van het jonge kind” en “de dag van de Groene kinderopvang”.  Previous Next