Henk Mirck

Na de succesvolle verspreiding van maar liefst 2500 pakketten vol groentezaden aan basisscholen en bso’s afgelopen voorjaar, krijgt de samenwerking tussen GDO (Gemeenten voor duurzaam ondernemen) en groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan in 2019 een vervolg. 

Namens Jong Leren Eten Zuid-Holland willen we u graag op de hoogte brengen van deze regeling, waarbij u gratis groentezaden kunt bestellen voor uw school of BSO. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind een moestuin kan ervaren. Wilt u ons vóór 8 februari a.s. laten weten als u een pakket wilt aanvragen? Dat kan door het aanvraagformulier in te vulden.

Hoe ziet een pakket eruit? 
10 zakjes bevatten duizenden zaden voor bindsla, radijs, kropsla, tomaat, andijvie, rode biet, stoksnijboon, prei, spinazie, peen. Op de pakketten staan geen commerciële uitingen van Rijk Zwaan, wel de gewasnaam, een jaarcode en een link waarmee scholen kunnen nagaan waar de pakketten vandaan komen. De zaden in de pakketten zijn vrij van bestrijdingsmiddelen en genetische modificatie. 

Meer teeltinformatie
Er wordt ook een boekje met teeltinformatie bijgeleverd. De teeltinformatie is op verzoek uitgebreider dan vorig jaar. Dit maakt het zadenpakket nog aantrekkelijker en inspireert om ermee aan de slag te gaan. Je kunt het pakket uiteraard ook aanvullen met eigen lesmateriaal.

Voor de duidelijkheid: Per school is 1 pakket beschikbaar. Ook per BSO is 1 pakket beschikbaar. Mocht u nog zaden over hebben van vorig jaar, dan zijn deze ook dit jaar nog goed bruikbaar. 

Naast de groentezadenactie van GDO en Rijk Zwaan maken we u ook graag attent op het gratis moestuinlespakket voor scholen wat IVN aanbiedt, middels onderstaande link. https://www.ivn.nl/moestuintje/scholen

Share this Post