Henk Mirck

GroenteFroetels in Rotterdam 

De wereld van de Groentefroetels heeft een speciaal lesprogramma voor het kleuteronderwijs. Dit lesprogramma is ontwikkeld in samenwerking met Rotterdam Lekker Fit! en bestaat uit drie onderdelen: voorlezen, proeven en nadoen.

In principe gaan scholen zelf aan de slag met het voorlezen en proeven. Omdat de kracht van Groentefroetels ligt in de herhaling van de boodschap en het daadwerkelijk proeven, biedt Rotterdam Lekker Fit! scholen de mogelijkheid om een clinic te volgen. Onderstaande onderdelen worden dan begeleidt door een externe docent. De bedoeling is dat de eigen groepsleerkracht geïnspireerd wordt en uiteindelijk het verhaal (of een van de andere verhalen) zelf inzet op andere momenten. Bijvoorbeeld passend bij het thema Gezondheid, de Nationale Voorleesdagen of de Lekker Fit Week. Scholen mogen eventueel ook meteen zelf aan de slag met voorlezen en proeven.

(1) Voorlezen
Voor het lesprogramma zijn speciale voorleesplaten ontwikkeld met op de voorzijde de illustraties en op de achterzijde het verhaal en de vragen. In de klas wordt op drie tot vijf achtereenvolgende dagen hetzelfde verhaal voorgelezen, waarbij de vragen iedere dag moeilijker worden totdat de kleuters het verhaal zelf kunnen navertellen.

(2) Proeven
Na het voorlezen wordt de groente of het fruit in het verhaal uitgedeeld en gaan de kleuters proeven. Als bijvoorbeeld “De dappere redding van Konijn” is voorgelezen, dan gaan de kleuters wortels proeven.

(3) Nadoen
Na het proeven volgt nog een beweegmoment in de speelzaal waarin de avonturen van de Groentefroetels worden nagespeeld. Kleuters gaan bijvoorbeeld net als in “De dappere redding van Konijn” worteltjes vissen of hun klasgenootjes van een hoge kast af helpen.

meer informatie: www.groentefroetels.com

 

Share this Post