We hebben in Zuid-Holland een heel netwerk opgebouwd en contacten opgedaan met partijen en instanties die zich bezighouden met voedseleducatie. In onderstaande afbeelding is weergegeven waar onze contacten gesitueerd zijn. De contacten met een rode markering zijn bovengemiddeld actief met het thema voedsel.

Vanwege privacywetgeving is er geen informatie opgenomen over de betreffende organisaties. Via het tabblad ‘Aanbod in Z-H‘ kom je terecht bij aanbiedende partijen die toestemming hebben verleend hun informatie op deze website te delen.