Henk Mirck

We hebben in het voorjaar een uitermate succesvolle netwerkbijeenkomst en stimuleringsactiviteiten voor de Kinderopvang in Den Haag georganiseerd. Daarbij hebben we communicatief en inhoudelijk aangehaakt bij de ‘Week van het jonge kind” en “de dag van de Groene kinderopvang”. 

Share this Post