Henk Mirck

Beste, doener, denker, pioneer, initiatiefnemer en ondernemer,

Met veel plezier nodigen wij je uit voor een borrel met aansluitende maaltijd tegen voedselverspilling in BlueCity (voormalig Tropicana in Rotterdam) op dinsdagmiddag 25 juni 2019. 

De wereldwijde uitdagingen rondom het beschikbaar blijven van voedsel voor iedereen en het aanpakken van de negatieve impact van onze voedselkeuzes kunnen we alleen in gezamenlijkheid oplossen. Kom meedoen met de workshops, netwerken bij de circulaire borrel & meepraten tijdens een heerlijk hapje eten aan de Maas. Je gaat naar huis vol concrete inspiratie, handige contacten en lokale voorbeelden over de voedseltransitie.

We zien uit naar een superdag en hopen op je komst!

Hartelijke groet, namens alle betrokken voedselredders, partners en circulaire doeners,

Joke, Lars, Maartje, Diana, Nienke, Henk, Rick, Soyeon, Berend en Arabella .

H E T   P R O G R A M M A

“P R E S E N T A T I E S   J O N G E R E N   A D V I E S B U R E A U
(15:30 – 16:30 uur)”

Iedere schakel van de voedselproductieketen laat reststromen achter, maar hoe kun je dit tot het minimum beperken of zelfs tot nul reduceren? Leerlingen van de Haven Havo in Rotterdam hebben twee maanden onderzoek gedaan naar de bewustwording van voedselverspilling onder jongeren. Onder begeleiding van IVN Natuureducatie hebben zij adviesbureaus opgericht om met dit vraagstuk aan de slag te gaan. Kom kijken naar deze presentaties en laat jongeren zien hoe hun inzet voor de toekomst wordt gewaardeerd.”

“B O R R E L 
(18:00 – 19:00 uur)”

Tijdens deze borrel ontmoet je onderwijzers, ondernemers en vrijwilligers. Tijdens deze netwerkborrel wordt samenwerking voor de toekomst beklonken en contact gelegd dat voor verandering gaat zorgen. Op welke manier stellen we de Maaltijd van Morgen zeker?”

“M A A L T I J D  A A N  D E  M A A S 
(19:00 – 21:00 uur)”

Eten verbindt! Daarom gaan scholieren van het Lentiz Life college op 25 juni een maaltijd bereiden van gered voedsel. Aan een lange tafel aan de Maas zullen we met zijn allen het gesprek aangaan over het voedselsysteem van de toekomst. Doordat inspirerende sprekers zullen aanschuiven zorgen we niet alleen voor lekker eten, maar ook voor voer voor de hersenen.

Ken je iemand die niet mag ontbreken aan tafel? Stuur een link dus graag door naar je collega, kennis of circulaire voedselvrienden. 🙂
Share this Post